Audyt cen transferowych

Celem audytu cen transferowych jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego oraz optymalizacja prowadzonej przez podmioty powiązane działalności.

Usługa audytu cen transferowych skierowana jest zarówno do podmiotów mających obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej, jak i podmiotów niemających takiego obowiązku. Negatywne konsekwencje ustalenia ceny nierynkowej (tj. powstanie dodatkowego zobowiązania w wysokości 10%) dotyczą bowiem obu tych grup.

Podejmowane przez nas działania obejmują m. in.:

  • identyfikację transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • identyfikację transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym;
  • weryfikację (pod kątem zgodności z wymogami ustawowymi) przygotowanej dotychczas dokumentacji;
  • analizę transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w tym przed badanie rynkowości ustalonej ceny;
  • identyfikację nieprawidłowości i ryzyk podatkowych;
  • identyfikację transakcji wyłączonych z obowiązków dokumentacyjnych lub korzystających z uproszczeń (np. identyfikacja usług o niskiej wartości dodanej);
  • rekomendacje w zakresie działań prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji i optymalizacji działalności (np. restrukturyzacja);
  • weryfikację oraz opracowanie mechanizmów korekt (true-up);
  • przygotowanie wytycznych w zakresie zawieranych w przyszłości transakcji.

Audyt może dotyczyć dowolnie wybranego okresu. Wyniki przeprowadzonego audytu przekazujemy w formie raportu, którego zakres może różnić się w zależności od potrzeb Klienta.