Polityka cen transferowych

Czym jest polityka cen transferowych ? Polityka cen transferowych jest zbiorem spójnych i transparentnych zasad na jakich realizowane są transakcje między podmiotami powiązanymi. Zasadniczo politykę cen transferowych od dokumentacji cen transferowych odróżnia to, że dokumentacja opisuje transakcje już dokonane, natomiast polityka określa zasady (ex ante),  którymi kierują się podmioty powiązane przy ustalaniu warunków transakcji. Podmioty powiązane mogą realizować między…

Audyt cen transferowych

Celem audytu cen transferowych jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego oraz optymalizacja prowadzonej przez podmioty powiązane działalności. Usługa audytu cen transferowych skierowana jest zarówno do podmiotów mających obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej, jak i podmiotów niemających takiego obowiązku. Negatywne konsekwencje ustalenia ceny nierynkowej (tj. powstanie dodatkowego zobowiązania w wysokości 10%) dotyczą bowiem obu tych grup. Podejmowane przez nas działania obejmują m. in.: identyfikację transakcji realizowanych…

Przewodnik po zmianach 2019

1 stycznia 2019 weszły w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami i sprawdź, jakie zasady stosować do transakcji realizowanych w 2018 r. Nowe progi transakcyjne – local file. Dotychczas do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zobowiązany był podatnik, którego przychody lub koszty w roku podatkowym przekroczyły równowartość 2 mln euro. W wyniku nowelizacji o obowiązku przygotowania dokumentacji będzie decydować jedynie wartość transakcji z podmiotem powiązanym. Nowe progi…