Kto powinien posiadać dokumentację cen transferowych za 2016 r. i lata wcześniejsze?13 lipca 2017

Pomimo, iż znowelizowane przepisy dotyczące cen transferowych zostały wprowadzone do ustawy o PIT i ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2016 r., w przypadku dokumentacji cen transferowych za rok 2016 należy opierać się na przepisach w brzmieniu do 31 grudnia 2015 r.

Zdarzenia i wartości powodujące powstanie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych

Podatnicy PIT lub CIT, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o ile łączna kwota wynikająca z zawartych umów lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym kwota wymagalnych świadczeń przekracza równowartość poniższych progów.

Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia i podobne

Jeżeli podatnicy PIT lub CIT zawierają umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub podobne z podmiotami powiązanymi lub podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową również będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o ile:

  • w przypadku zawierania ww. umów z podmiotami powiązanymi wartość wkładów do spółki niebędącej osobą prawną lub wartość wspólnego przedsięwzięcia określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia umowy przekracza równowartość 50 000 euro,
  • w przypadku zawierania ww. umów z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową wartość wkładów do spółki niebędącej osobą prawną lub wartość wspólnego przedsięwzięcia określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia umowy przekracza równowartość 20 000 euro.

Spółki niebędące osobą prawną

Przepisy dotyczące obowiązkowej dokumentacji cen transferowych mogą obowiązywać zarówno w przypadku spółki (gdy dokonuje ona transakcji), czyli pośrednio podatników oraz bezpośrednio wspólników (w przypadku umowy spółki).

Jeżeli w 2017 r. dokonujesz transakcji z podmiotami powiązanymi lub podmiotami, które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję – sprawdź czy będziesz zobowiązany do dokumentowania tych transakcji. Pisaliśmy o tym w artykule Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych? oraz w Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych.

Maria Ratajczyk