Dokumentacja cen transferowych za 2018 r. – czy wiesz kiedy i jak ją przygotować?26 sierpnia 2019

Czy wiesz kiedy lokalna dokumentacja cen transferowych za 2018 r. musi zostać sporządzona? Jakie przepisy stosować przygotowując dokumentację? W jakim terminie podmioty powiązane muszą złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku dokumentacyjnego?

Dokumentacja cen transferowych – jakie przepisy stosować?

W stosunku do dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. (dla podatników posiadających kalendarzowy rok obrotowy to transakcje realizowane w 2018 r.) przepisy przejściowe nowelizacji 2019 r. dopuszczają możliwość samodzielnego wyboru regulacji przepisów w zakresie obowiązku dokumentacyjnego.

Dokumentacja podatkowa może być sporządzona w oparciu o przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. lub przepisy znowelizowane, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (dotyczy to również możliwości wyboru stosowania przepisów przy określaniu obowiązków dokumentacyjnych podmiotu powiązanego za 2018 r.).

Wybór sposobu dokumentowania transakcji na podstawie przepisów o cenach transferowych obowiązujących od 2019 r. powoduje, że znaczna część transakcji realizowanych przez podmioty krajowe może korzystać z wyłączenia dokumentacyjnego. Szczegółowo, na temat nowych regulacji oraz możliwości wyboru podstawy prawnej sporządzenia dokumentacji, przeczytasz w artykule Dokumentacja za 2018 rok – jakie przepisy stosować?

Zmiany w cenach transferowych od 2019 r.

W związku z nowelizacją przepisów w zakresie cen transferowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy m.in. progi dokumentacyjne, sposób ustalania wartości transakcji oraz wyłączenia dokumentacyjne. W konsekwencji, schemat określania obowiązku dokumentacyjnego przedstawia się w następujący sposób:

na podstawie regulacji obowiązujących

do 31 grudnia 2018 r.

na podstawie regulacji obowiązujących

od 1 stycznia 2019 r.

  • Określenie limitów rachunkowych

2.000.000 EUR przychodów lub kosztów rachunkowych

Więcej przeczytasz w artykule Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych.

  • Określenie limitów transakcyjnych

– wartość transakcji lub innych zdarzeń w wysokości 50.000 EUR + 5.000 EUR za każdy 1.000.000 EUR przychodu powyżej 2.000.000 EUR,

– wartość transakcji lub innych zdarzeń w wysokości 140.000 EUR + 45.000 EUR za każdy 10.000.000 EUR przychodu powyżej 20.000.000 EUR,

– wartość transakcji lub innych zdarzeń w wysokości 500.000 EUR (gdy przychody przekraczają 100.000 EUR).

Więcej przeczytasz w artykule Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych.

Wartości transakcji ustalane w kwocie brutto!

  • Porównanie limitów transakcyjnych do limitów dokumentacyjnych.
  • Określenie typu przeprowadzanej transakcji (transakcja krajowa lub transakcja zagraniczna) oraz kwalifikacji podatnika (podatnik krajowy lub zagraniczny).
  • Weryfikacja czy podmiot osiąga w danym roku podatkowym stratę podatkową lub korzysta ze zwolnień przedmiotowych i podmiotowych
  • Określenie limitów opartych na wartości transakcji (brak progów rachunkowych)

– 10.000.000 zł – wartość transakcji towarowej, finansowej;

– 2.000.000 zł – wartość transakcji usługowej oraz pozostałych (np. umowy spółki osobowej).

Wartości transakcji ustalane w kwocie netto!

Termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych 2018 r.

Niezależnie od wyboru stanu prawnego obowiązującego w 2018 r. lub 2019 r., dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona w terminie do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Podatnik, który przyjął rok podatkowy zbieżny z rokiem kalendarzowym, powinien udokumentować transakcje realizowane w 2018 r. w terminie do 30 września 2019 r.

Podatnik jest zobowiązany potwierdzić wypełnienie obowiązku dokumentacyjnego poprzez złożenie we właściwym urzędzie skarbowym stosownego oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych.

Wzór oraz informacje dotyczące zasad podpisywania oświadczenia znajdziesz w artykule Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych – wzór 2019. lub Wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych 2018 odpowiednio w zależności od wyboru regulacji stanowiących podstawę sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Jeśli nie podjąłeś jeszcze czynności w celu przygotowania dokumentacji cen transferowych, nasi specjaliści pomogą Ci spełnić ustawowe obowiązki w terminie! Zapoznaj się z Ofertą i nie zwlekaj – skontaktuj się z nami

Paulina Machińska
Dominika Jaszczyk