Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Zastanawiasz się co złożyć do urzędu skarbowego w zakresie cen transferowych? Sprawdź jak sporządzić i w jakim terminie złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Nowe zasady dotyczące podpisania oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji podatkowej

Na mocy nowelizacji ułatwiono podpisywanie oświadczeń deklarujących przygotowanie dokumentacji podatkowej oraz zawarcie transakcji na warunkach rynkowych. Oświadczenie składane do końca grudnia 2020 r. może podpisać reprezentująca podmiot powiązany osoba!

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych 2019 r.

Od 2019 r. ma wejść w życie kolejna nowelizacja w zakresie przepisów o cenach transferowych! Zapoznaj się z nowym projektem zmian, sprawdź jak zostaną zmienione progi powodujące obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej!

Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową

Listę krajów oraz terytoriów stosujących szkodliwą konkurencje podatkową określa w drodze rozporządzenia Minister Finansów, wydając osobne w zakresie PIT i w zakresie CIT. W obu rozporządzeniach wskazane państwa są jednak tożsame. Sprawdź czy dokonujesz transakcji z podmiotami na liście Ministra!

Podmioty powiązane – czyli jakie?

Dla celów zweryfikowania obowiązków przygotowania dokumentacji cen transferowych pierwszym krokiem jest określenie, czy pomioty dokonujące transakcji są podmiotami powiązanymi. Mimo, że pojęcie to może wydawać się oczywiste, w praktyce powstaje szereg wątpliwości z nim związanych.