Interpretacje indywidualne dla podmiotów powiązanych – zmiany!4 czerwca 2018

Interpretacje dotyczące podmiotów powiązanych mogą stracić moc ochronną!

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie tzw. „interpretacji grupowych”. Dotychczasowe interpretacje wydane w sprawach podmiotów powiązanych mają natomiast wygasnąć.

Interpretacje indywidualne dla podmiotów powiązanych – planowane zmiany

Zgodnie z projektem opublikowanym 10 kwietnia 2018 r., jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będzie obejmowało zdarzenia zachodzące między podmiotami powiązanymi, to możliwe będzie ubieganie się o uzyskanie interpretacji indywidualnej wyłącznie na wniosek złożony wspólnie przez te podmioty. Wniosek ten będzie musiał zawierać szereg szczegółowych informacji dotyczących podmiotów oraz zawieranych przez nich transakcji, takich jak oczekiwane korzyści z opisanego zdarzenia, wartość przedsiębiorstw, czy opis powiązań.

Złożenie wniosku w takiej formie nie będzie obowiązkowe jedynie w sytuacji, gdy opisane transakcje lub zdarzenia są powtarzalne i występują również w relacji z podmiotami niepowiązanymi.

Organy podatkowe w przypadku wniosków o wydanie interpretacji grupowych mają uzyskać dłuższy czas na jego rozpatrzenie – aż 6 miesięcy (zamiast standardowych 3 miesięcy).

Wpływ nowelizacji na wydane już interpretacje

Planowana nowelizacja nie dotyczy wyłącznie nowych postępowań o wydanie interpretacji. Wszystkie podmioty, które uzyskały już interpretację w przeszłości, do których miałyby zastosowanie nowe przepisy, będą zobowiązane do ich weryfikacji i uzupełnienia o aktualne dane.

Jeżeli dodatkowe informacje nie zostaną przekazane, to uzyskane interpretacje indywidualne wygasną automatycznie w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Paweł Malewski