Obowiązek złożenia CIT-TP13 czerwca 2017

Podmioty powiązane w określonych sytuacjach zobowiązane są do złożenia wraz ze swoim zeznaniem podatkowym sprawozdanie CIT-TP.

Co to jest CIT-TP?

CIT-TP to sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Od 2019 r. CIT-TP został zastąpiony nowym formularzem TPR. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule TPR-C/TPR-P jako następcy CIT-TP/PIT-TP.

Jak wynika z powyższej nazwy sprawozdania, składane jest ono przez podatnika w przypadku:

  1. dokonania transakcji z podmiotami powiązanymi,
  2. występowania innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  3. w związku zapłatą należności dokonywaną bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

Definicja podmiotów powiązanych znajduje się w opracowaniu Podmioty powiązane – czyli jakie?, natomiast o tym co należy rozumieć pod pojęciem transakcja przeczytasz w Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych.

Kto musi sporządzić i złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego CIT-TP?

Sprawozdanie CIT-TP sporządzają i składają naczelnikowi urzędu skarbowego podatnicy, którzy są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jeżeli ich przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w roku podatkowym przekraczają równowartość 10.000.000 euro. O progach istotnych przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych przeczytasz w Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych.

Jeżeli chcesz się dopowiedzieć kto i w jakich przypadkach musi sporządzić dokumentację cen transferowych przeczytaj Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Sprawozdanie CIT-TP składane jest przez podatników wraz z ich zeznaniem podatkowym. CIT-TP składane jest na formularzu urzędowym dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Od kiedy podatnicy muszą składać CIT-TP?

Obowiązek składania sprawozdania CIT-TP po raz pierwszy dotyczy podatników, których rok podatkowy zaczyna się po 31 grudnia 2016r.

W przypadku braku złożenia sprawozdania CIT-TP przez podatników, możliwe jest powstanie odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. O odpowiedzialności podatników za niezłożenie dokumentacji cen transferowych przeczytasz w artykule Dokumentacja cen transferowych – kary i sankcje.

Marta Chorzępa-Starosta
Dominika Jaszczyk