Odroczenie terminu na złożenie TPR tylko dla nielicznych6 kwietnia 2020

W tarczy antykryzysowej mającej na celu łagodzenie skutków ekonomicznych epidemii koronawirusa znalazły się zapisy dotyczące obowiązków związanych z cenami transferowymi. Dotyczą one jednak bardzo nielicznej grupy podmiotów.

Zmiana terminu wynikająca z tarczy antykryzysowej

Zgodnie z ustawami podatkowymi informację o cenach transferowych TPR (więcej o niej napisaliśmy w artykule TPR-C/TPR-P jako następcy CIT-TP/PIT-TP) należy złożyć do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W ustawie wprowadzającej tarczę antykryzysową termin na złożenie TPR został natomiast zmieniony na 30 września 2020. Jak zatem widać, termin nie uległ zmianie dla tych podmiotów, które rozliczają się według roku kalendarzowego.

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 1.01.2019-31.12.2019. Standardowo do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku (czyli do 30 września 2020 r.) musi złożyć TPR. Tarcz antykryzysowa nie odracza wiec dla takiego przedsiębiorcy terminu.

Przepisy nakładające obowiązek składania TPR obowiązują od 1 stycznia 2019 r., więc w przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest zmieniony względem roku kalendarzowego termin składania TPR może przypadać tylko na datę późniejszą niż 30 września 2020.

Przykład 2

Spółka z. o.o. ma rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 kwietnia i kończący się 31 marca. Obowiązek złożenia TPR w przypadku takiej spółki może dotyczyć najwcześniej roku, który rozpoczął się 1.05.2019. Pierwszą informację o cenach transferowych spółka będzie składać tym samym najwcześniej 31 grudnia 2021, czyli później niż termin wskazany w tarczy.

Odroczenie terminu TPR – kto skorzysta?

Przepis odraczający termin składania informacji o cenach transferowych jest tak naprawdę korzystny jedynie dla firm, których rok podatkowy, rozpoczęty po 31 grudnia 2018 z jakichkolwiek powodów nie trwał 12 miesięcy. Będzie to dotyczyć przede wszystkim spółek, które w 2019 r. zostały przekształcone, zlikwidowane, rozwiązane lub doszło do połączenia albo podzielenia.

Przykład 3

Spółka z o.o. mająca kalendarzowy rok podatkowy została przekształcona 31 lipca 2019 r. w spółkę komandytową, co wiązało się ze skróceniem roku podatkowego. Spółka jest zobowiązana do złożenia za okres 1.01.2019-31.07.2019 TPR. Standardowo termin na złożenie tej informacji to 30 kwietnia 2020. Dla tej spółki tarcza antykryzysowa odroczyła ten obowiązek do 30 września 2020.

O wpływie pandemii koronawirusa na obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych możesz więcej przeczytać w artykule Ceny transferowe – kto skorzysta z odroczenia obowiązków w okresie pandemii koronawirusa?

Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowościami w przepisach, zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter.

Paweł Malewski