Progi obowiązków dokumentacyjnych7 lipca 2017

Progi obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych są bardzo istotne, aby poprawnie określić jakie czynności powinny podjąć podmioty powiązane. Zależą one od wielkości przychodów lub kosztów podatnika.

Progi obowiązków dokumentacji cen transferowych

Podatnik dokonujący transakcji z podmiotem powiązanym, którego przychody lub koszty przekraczają w roku podatkowym, w którym dokonuje transakcji równowartość 2 mln euro zobowiązany jest do przygotowania:

Przekraczając równowartość 10 mln euro podatnik zobowiązany jest ponadto przygotować:

Gdy wartość przychodów lub kosztów podatnika wyniesie kwotę większą niż równowartość 20 mln euro będzie on zobowiązany oprócz powyższych elementów posiadać

Podatnicy posiadający największe obroty przekraczające 750 mln euro powinni także wypełnić obowiązki w zakresie złożenia CIT-CBC.

O obowiązkach podatnika w zakresie cen transferowych pisaliśmy również w artykule Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych

Obowiązki dokumentacja cen transferowych

 

Dominika Jaszczyk