TPR informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi poprawności wypełniania TPR Ministerstwo Finansów zdecydowało się na publikację przewodnika – sprawdź gdzie możesz go znaleźć! Co powinieneś wskazać w formularzu?

TPR – kto i do kiedy informuje o cenach transferowych za 2019 r.? Kolejne zmiany.

Nowa rzeczywistość spowodowana pojawieniem się epidemii koronawirusa przyniosła wiele zmian, również w obszarze cen transferowych. Sprawdź, czy masz obowiązek sporządzania informacji o cenach transferowych TPR i kiedy upływa nowy termin na złożenie tego formularza.

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych mija 1 października 2018 r.

Dokumentacja cen transferowych musi zostać przygotowana do 1 października br. Pamiętaj złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego o jej posiadaniu!

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych 2019 r.

Od 2019 r. ma wejść w życie kolejna nowelizacja w zakresie przepisów o cenach transferowych! Zapoznaj się z nowym projektem zmian, sprawdź jak zostaną zmienione progi powodujące obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej!

Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych

Od 2017 r. w zakresie weryfikacji obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w pierwszej kolejności istotne jest zweryfikowanie nowo wprowadzonych limitów rachunkowych. Sprawdź w jaki sposób je obliczyć!

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych „Local file”

Nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych uzależniają zakres elementów, jakie posiadać ma prawidłowo sporządzona dokumentacja, od szeregu czynników, jakie spełnia podmiot zobowiązany do jej posiadania.

Dokumentacja cen transferowych do 2016 r. i od 2017 r. – różnice

Wraz z początkiem 2016 r. do ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadzono szereg zmian w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Dowiedz się więcej na ich temat z naszego artykułu!

Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Zastanawiasz się kto jest zobowiązany do posiadania dokumentacji cen transferowych? Znowelizowane przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadziły istotne zmiany w zakresie powstawania obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych do transakcji i czynności dokonywanych od 2017 r.

Cena transferowa od podstaw

Cena transferowa to stosowana pomiędzy podmiotami powiązanymi ustalona cena dóbr, usług czy wartości niematerialnych i prawnych. Jej pojęcie zdefiniowane jest w art. 3 pkt 10 Ordynacji Podatkowej. Zapoznaj się z nim! Jest to niezbędne jeśli chcesz przygotować dokumentację cen transferowych!

Kto i kiedy zobowiązany jest do złożenia raportu CIT-CBC?

CIT-CBC jest informacją o grupie podmiotów powiązanych przekazywaną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zobowiązaną do jej złożenia jest jednostka dominująca wchodząca w skład grupy, posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Podmioty powiązane – czyli jakie?

Dla celów zweryfikowania obowiązków przygotowania dokumentacji cen transferowych pierwszym krokiem jest określenie, czy pomioty dokonujące transakcji są podmiotami powiązanymi. Mimo, że pojęcie to może wydawać się oczywiste, w praktyce powstaje szereg wątpliwości z nim związanych.

Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi uzależniony jest od wysokości osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów. Sprawdź jak poprawnie je wyliczyć!