Ceny transferowe – czy spółka na estońskim CIT podlega obowiązkom DCT?

Przepisy dotyczące estońskiego CIT wyłączają stosowanie pewnych regulacji zawartych w ustawie o CIT, jednakże dotyczy to tylko niektórych z nich. Dotychczas nie było jednak pewne czy spółka wybierając opodatkowanie w formie estońskiego CIT może uniknąć uciążliwych obowiązków związanych np. z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja cen transferowych – obowiązek sporządzenia Zasadniczo obowiązek dokumentacyjny w zakresie tzw. lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji kontrolowanych, dokonywanych przez podmioty powiązane…

Terminy sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Termin na sporządzenie lokalnej oraz grupowej dokumentacji, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji został wydłużony wskutek przyjętych przez Sejm przepisów.  Analogicznie do lat ubiegłych, podatnicy zyskali więcej czasu na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych. Polski Ład – terminy w cenach transferowych Przepisy „Polskiego Ładu” zaktualizowały terminy dotyczące wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych. Przede wszystkim, zmianie uległ termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych.…

Polski Ład a planowane zmiany w przepisach o cenach transferowych

Zmiany w przepisach podatkowych zakładają szereg uproszczeń dla przedsiębiorców. Planowane są jednak istotne niekorzystne zmiany. Dowiedz się jaka nowelizacja przepisów wprowadzana jest w ramach Polskiego Ładu! Czy Ciebie będzie ona dotyczyć?

TPR informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi poprawności wypełniania TPR Ministerstwo Finansów zdecydowało się na publikację przewodnika – sprawdź gdzie możesz go znaleźć! Co powinieneś wskazać w formularzu?

Odroczenie terminu na złożenie TPR tylko dla nielicznych

W tarczy antykryzysowej mającej na celu łagodzenie skutków ekonomicznych epidemii koronawirusa znalazły się zapisy dotyczące obowiązków związanych z cenami transferowymi. Dotyczą one jednak bardzo nielicznej grupy podmiotów. Sprawdź!

Dokumentacja cen transferowych za 2018 r. – czy wiesz kiedy i jak ją przygotować?

Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych upływa 30 września 2019 r. Sprawdź,kiedy i na jakich zasadach wypełnić ustawowy obowiązek w terminie!

Wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych 2018

W oświadczeniu o posiadaniu dokumentacji podatkowej należy uwzględnić nowe terminy wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów! Ważne jest więc dostosowanie jego treści do momentu złożenia do urzędu skarbowego! We wrześniu sprawozdania finansowe powinny być już zatwierdzone!

Dokumentacja za 2018 rok – jakie przepisy stosować?

1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych. Sprawdź według jakich zasad sporządzić dokumentację za rok 2018 oraz jakie konsekwencje wiążą się ze stosowaniem nowych przepisów.

Czy pełnomocnik może podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej?

Obowiązek podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych został nałożony na podatnika dokonującego transakcji z podmiotem powiązanym. Pamiętaj! Prawo do jego podpisania nie przysługuje pełnomocnikowi.

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych mija 1 października 2018 r.

Dokumentacja cen transferowych musi zostać przygotowana do 1 października br. Pamiętaj złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego o jej posiadaniu!

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych został odroczony!

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, zgodnie z którym zostały wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP.

Dokumentacja podatkowa umowy pożyczki – kiedy powstaje obowiązek?

Udzielenie lub otrzymanie pożyczki to jedna z najczęściej zawieranych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Warto wiedzieć kiedy jej dokonanie oznacza konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Od kiedy obowiązuje zasada tworzenia dokumentacji cen transferowych przez 2 lata?

W 2017 roku został wprowadzony obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych przez 2 kolejne lata mimo, że tylko w stosunku do pierwszego roku podatnicy przekraczają próg przychodów lub kosztów. Sprawdź czy Ty też masz taki obowiązek!

Sumowanie transakcji „po nowemu”

Niejednoznacznie sformułowane przepisy dotyczące progów transakcyjnych wzbudzały liczne kontrowersje. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 roku doprecyzowała te wątpliwości. Sprawdź jak powinieneś sumować transakcje jednego rodzaju!

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych może zostać odroczony

Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat informujący o trwających pracach nad wydłużeniem terminu na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP

Analiza danych porównawczych

Od 2017 r. istnieje obowiązek przygotowania analiz porównawczych gdy podmiot powiązany przekracza wskazany w ustawie limit rachunkowy. Sprawdź kiedy istnieje obowiązek przygotowania benchmarkingów transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi!

Podmioty wyłączone z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych

Nie wszystkie podmioty zobowiązane są do posiadania dokumentacji cen transferowych mimo przekraczania limitów rachunkowych i transakcyjnych. Sprawdź czy wyłączenie dotyczy również Ciebie!

Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych

Od 2017 r. w zakresie weryfikacji obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w pierwszej kolejności istotne jest zweryfikowanie nowo wprowadzonych limitów rachunkowych. Sprawdź w jaki sposób je obliczyć!

Obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych „Local file”

Nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych uzależniają zakres elementów, jakie posiadać ma prawidłowo sporządzona dokumentacja, od szeregu czynników, jakie spełnia podmiot zobowiązany do jej posiadania.

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych, wprowadzone do ustawy o PIT i ustawy o CIT, istotnie zmieniły obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji. Dowiedz się jakie elementy powinna zawierać przygotowana przez Ciebie dokumentacja.

Dokumentacja cen transferowych do 2016 r. i od 2017 r. – różnice

Wraz z początkiem 2016 r. do ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadzono szereg zmian w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Dowiedz się więcej na ich temat z naszego artykułu!

Twoja dokumentacja cen transferowych

Przygotowałeś dokumentację cen i zastanawiasz się czy jest ona wykonana prawidłowo? Prześlij nam ją, a w ciągu 3 dni rozwiejemy Twoje wątpliwości!

Dokumentacja grupowa cen transferowych

Kto zobowiązany jest do jej sporządzenia? Podatnicy zawierający transakcje pomiędzy z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji grupowej cen transferowych, których przychody lub koszty uzyskania przychodów przekroczą równowartość 20.000.000 euro.

Szacowanie podstawy opodatkowania podmiotów powiązanych

W niektórych sytuacjach organy podatkowe posiadają uprawnienie do szacowania podstawy opodatkowania podmiotów powiązanych. Następuje ono w zakresie rynkowności ustalonej przez podatnika ceny transakcyjnej w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych

Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych to podstawowe pojęcie. Bez znajomości jej znaczenia nie jest możliwe poprawne określenie obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej. Zapoznaj się z naszym artykułem – pojecie to nie będzie Ci obce.

Elementy dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja podatkowa jest podstawowym źródłem zawierającym informacje pozwalające na przeprowadzenie analizy działań gospodarczych danego podmiotu. Elementy dokumentacji są szczególnie ważne w przypadku kontroli cen transferowych.

Kurs euro w dokumentacji cen transferowych

Prawidłowy kurs euro jaki powinno się zastosować do przeliczania równowartości progów transakcyjnych i rachunkowych jest niezbędny do odpowiedniego stosowania przepisów o cenach transferowych. Dla jego określenia niezbędna jest znajomość lat obrotowych podmiotów powiązanych.

Metody kalkulacji cen transferowych

Organy kontroli skarbowej w celu ustalenia rynkowej ceny transferowej pomiędzy podmiotami powiązanymi zobowiązane są stosować metody kalkulacji cen transferowych wskazane w ustawach podatkowych. Sprawdź jakie to metody i dla jakich transakcji stosuje się poszczególne z nich!

Dokumentacja cen transferowych – kary i sankcje

Podatnikowi, który nie sporządził dokumentacji cen transferowych grożą różnego rodzaju kary i sankcje wynikające zarówno z przepisów ustaw podatkowych, jak i kodeksu karnego skarbowego. Sprawdź co grozi za niezłożenie, nieposiadanie lub błędnie przygotowaną dokumentację!

Cena transferowa od podstaw

Cena transferowa to stosowana pomiędzy podmiotami powiązanymi ustalona cena dóbr, usług czy wartości niematerialnych i prawnych. Jej pojęcie zdefiniowane jest w art. 3 pkt 10 Ordynacji Podatkowej. Zapoznaj się z nim! Jest to niezbędne jeśli chcesz przygotować dokumentację cen transferowych!

Podatnik rozpoczynający działalność – co to znaczy?

Czy wiesz że rozpoczynający działalność podatnik może być zobowiązany do przygotowania dokumentacji o cenach transferowych? Sprawdź kim on jest w rozumieniu przepisów!

Kto i kiedy zobowiązany jest do złożenia raportu CIT-CBC?

CIT-CBC jest informacją o grupie podmiotów powiązanych przekazywaną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zobowiązaną do jej złożenia jest jednostka dominująca wchodząca w skład grupy, posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

ABC dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych to ostatnio bardzo popularny temat. Zastanawiasz się z czym wiążą się obowiązki z tytułu dokumentacji cen transferowych? Przedstawiamy podsumowanie, które pozwoli szybko zorientować się w tym temacie.

Umowa spółki osobowej a dokumentacja cen transferowych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie tylko dotyczy typowych transakcji handlowych, lecz nie rzadko wystąpić może także w przypadku zawarcia przez powiązanych wspólników umowy spółki osobowej.