TPR – kto i do kiedy informuje o cenach transferowych za 2019 r.? Kolejne zmiany.

Nowa rzeczywistość spowodowana pojawieniem się epidemii koronawirusa przyniosła wiele zmian, również w obszarze cen transferowych. Sprawdź, czy masz obowiązek sporządzania informacji o cenach transferowych TPR i kiedy upływa nowy termin na złożenie tego formularza.

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych 2019 r.

Od 2019 r. ma wejść w życie kolejna nowelizacja w zakresie przepisów o cenach transferowych! Zapoznaj się z nowym projektem zmian, sprawdź jak zostaną zmienione progi powodujące obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej!

Sumowanie transakcji „po nowemu”

Niejednoznacznie sformułowane przepisy dotyczące progów transakcyjnych wzbudzały liczne kontrowersje. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 roku doprecyzowała te wątpliwości. Sprawdź jak powinieneś sumować transakcje jednego rodzaju!

Dokumentacja cen transferowych w spółkach osobowych

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych przez spółki osobowe ciąży na jej wspólnikach, a nie bezpośrednio na spółce. Sprawdź kiedy będziesz zobowiązany przygotować dokumentacje dla swojej spółki osobowej!

Umowa spółki osobowej a dokumentacja cen transferowych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie tylko dotyczy typowych transakcji handlowych, lecz nie rzadko wystąpić może także w przypadku zawarcia przez powiązanych wspólników umowy spółki osobowej.

Dokumentacja cen transferowych dla umowy spółki komandytowej

Dokumentacja cen transferowych dotyczy nie tylko transakcji handlowych, które dokonywane są przez podmioty powiązane, lecz także zawarcia przez powiązanych wspólników umowy spółki komandytowej.

Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi uzależniony jest od wysokości osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów. Sprawdź jak poprawnie je wyliczyć!