Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych został odroczony!21 marca 2018

Podatnicy mają więcej czasu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, zgodnie z którym zostały wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP.

Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych – nowe rozporządzenie

ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYM WZOREM OŚWIADCZENIA W NASZYM NOWYM ARTYKULE!

Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych dokumentacja cen transferowych musi być sporządzona zasadniczo do terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego. W przypadku podatników PIT termin ten jest wyznaczony na koniec kwietnia. Podatnicy CIT muszą natomiast posiadać dokumentację podatkową po upływie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Wspomniane rozporządzenie odroczyło natomiast te terminy o pół roku, czyli do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy PIT i większość podatników CIT będą musieli zatem sporządzić dokumentację cen transferowych do końca września.

Zmiana tylko na dwa lata

Rozporządzenie będzie ważne tylko przez 2 lata. Wydłużone terminy obejmują więc jedynie dokumentacje transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w 2017 i 2018 roku (dla których terminy upływają odpowiednio w 2018 i 2019 roku).

Nowe terminy tylko dla dokumentacji podatkowej

Należy pamiętać, że odroczone zostały tylko obowiązki wynikające z faktu zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Podatnicy wciąż do końca kwietnia (lub do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego w przypadku podatników CIT) muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe.

Z rozporządzeniem wprowadzającym wydłużony termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych można zapoznać się tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000555

Dokumentacja cen transferowych

Mimo wydłużenia terminów na posiadanie dokumentacji cen transferowych już teraz skonsultuj się ze swoimi doradcami i przygotuj się do stworzenia dokumentacji podatkowej.

Jak się okazuje nie jest to takie proste, może się okazać również czasochłonne!

Nasi doradcy również pozostają do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z nami przez formularz lub bezpośrednio na e-maila, czy też telefonicznie.

 

Paweł Malewski