TPR – kto i do kiedy informuje o cenach transferowych za 2019 r.? Kolejne zmiany.6 lipca 2020

Nowa rzeczywistość spowodowana pojawieniem się epidemii koronawirusa przyniosła wiele zmian, również w obszarze cen transferowych. Sprawdź, czy masz obowiązek sporządzania informacji o cenach transferowych TPR i kiedy upływa nowy termin na złożenie tego formularza.

Wydłużenie terminu na złożenie TPR-C i TPR-P

Od 2019 roku druki CIT-TP i PIT-TP, czyli uproszczone sprawozdania w zakresie cen transferowych zastąpiono formularzami TPR-C i TPR-P. Zasadniczo termin na złożenie tych deklaracji w urzędzie skarbowym upływa z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu dokumentowanego roku.

Pierwszą deklarację TPR-C/TPR-P podatnicy, którzy przyjęli rok podatkowy zbieżny z rokiem kalendarzowym mieli złożyć do końca września 2020 r.

Tarcza 4.0. wydłużyła termin na złożenie informacji o cenach transferowych TPR-C/TPR-P:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Zatem po zmianach, pierwsze deklaracje TPR za 2019 r. mogą zostać złożone najpóźniej do końca 2020 r.

Uwzględniając szczególne okoliczności związane z wystąpieniem epidemii COVID-19 oraz poziom skomplikowania nowego formularza, wydłużenie terminu złożenia TPR jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem.

Termin złożenia TPR wydłużony na mocy Tarczy 4.0. dotyczy wszystkich podatników zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (w przeciwieństwie do dotychczasowego rozwiązania zawartego w Tarczy 1.0 i 2.0, o którym pisaliśmy w artykule Odroczenie terminu na złożenie TPR tylko dla nielicznych).

TPR a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych powstaje, jeśli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekracza progi dokumentacyjne (10 mln zł lub 2 mln zł – w zależności od rodzaju transakcji).

Jeżeli te progi nie są przekroczone, nie powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Jednocześnie nie powstaje również obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych TPR-C/TPR-P.

TPR a zwolnienie tzw. „transakcji krajowych”

Transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 2-9 ustawy nie podlegają raportowaniu w ramach informacji TPR. Wyjątkiem są transakcje zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy (zwolnienie tzw. „transakcji krajowych”), transakcje te podlegają raportowaniu w ramach informacji TPR, jednakże zakres wymaganych do przekazania danych jest w tym przypadku ograniczony.

Więcej na temat nowej formy raportowania o cenach transferowych przeczytasz w artykule TPR-C/TPR-P jako następcy CIT-TP/PIT-TP.

Paulina Mikołajczak