Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych7 lipca 2017

Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych to podstawowe pojęcie. Bez znajomości jej znaczenia nie jest możliwe poprawne określenie obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej.

 Czym jest „transakcja”?

Dla prawidłowego stosowania przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych na gruncie ustaw o podatkach dochodowych niezbędne jest zdefiniowanie pojęcia „transakcja”.

Transakcja jako pojęcie, które nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w przepisach ustaw o podatkach dochodowych. Zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2016 r., jak i na gruncie znowelizowanych przepisów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych (o tym kiedy należy sporządzić dokumentację cen transferowych przeczytasz w artykule Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?) występują liczne wątpliwości dotyczące tego, co należy rozumieć pod pojęciem transakcja (organy podatkowe za transakcję przyjmują np. aporty, umorzenie wierzytelności).

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, ale również i stanowiskiem organów podatkowych, należy przyjąć szerokie znaczenia pojęcia transakcji.

Transakcja a dokumentacja podatkowa

Przez transakcję należy rozumieć:

  1. operację handlową dotyczącą szeroko określonych umów pomiędzy podmiotami na rynku, lub
  2. transfer towarów i usług pomiędzy podmiotami na rynku, lub
  3. umowy zawarte pomiędzy podmiotami na rynku.

Marta Chorzępa-Starosta