Umowa spółki osobowej a dokumentacja cen transferowych2 maja 2017

Umowa spółki osobowej może podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu. Istotna jest w tym zakresie wartość wniesionych przez wspólników wkładów, ich powiązanie oraz dane finansowe.

Umowa spółki osobowej

Jeśli umowa spółki osobowej zawierana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi, obowiązek przygotowania dokumentacji istnieje, gdy wartość wkładów wniesionych przez wspólników do spółki przekracza równowartość 50 tys. euro. Kwotę tę przelicza się po średnim kursie ogłaszanym przez NBP. To kurs, który obowiązuje w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok, w którym została zawarta umowa spółki osobowej. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Kurs euro.

Z uwagi na powyższe warunki, istotne jest w pierwszej kolejności zbadanie powiązań pomiędzy wspólnikami zawiązującymi spółkę komandytową. Aby poprawnie określić charakter powiązań pomiędzy wspólnikami zapoznaj się z artykułem Podmioty powiązane – czyli jakie?

Zawarcie umowy spółki a dokumentacja podatkowa

Obowiązek dokumentacji cen transferowych umowy spółki osobowej będzie istniał w sytuacji, gdy na moment zawarcia umowy spółki istnieje pomiędzy wspólnikami powiązanie oraz wkłady tych wspólników przekraczają łącznie równowartość 50 tys. euro.

Wkłady wspólników nieprzekraczające 50 tys. euro

Od 1 stycznia 2017 r. organy podatkowe mają możliwość wystąpienia do wspólników spółki osobowej z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, nawet wtedy, gdy wkłady tych wspólników nie przekraczają równowartości 50 tys. euro. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule Termin przedłożenia dokumentacji cen transferowych

Organ podatkowy musi jednak w takiej sytuacji wykazać prawdopodobieństwo zaniżenia przez wspólników spółki osobowej wykazywanych przez nich przychodów i kosztów w związku z posiadanymi wkładami.

Wspólnicy mają w takim przypadku 30 dni (od dnia doręczenia wezwania organu podatkowego) na sporządzenie i przedłożenie dokumentacji podatkowej.

Dominika Jaszczyk