OfertaMaj 02, 2017

Od lat doradzamy firmom przy istotnychstrategicznych transakcjach. Nie rzadko zdarza się, że wymagają one sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Dostarczamy nie tylko profesjonalną obsługę, ale przede wszystkim kompleksowe, w pełni bezpiecznezindywidualizowane rozwiązania.

Nasze działania nie tylko wiążą się z przygotowaniem dokumentacji podatkowej, ale przede wszystkim związane są z zarządzaniem ryzykiem cen transferowych i odpowiednim planowaniem poszczególnych transakcji.

W ramach przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz planowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wypracowaliśmy schemat podejmowanych czynności, który gwarantuje, że nasza dokumentacja podatkowa nie tylko spełnia ustawowe wymogi, ale gwarantuje Ci bezpieczeństwo!

1

Zapoznajemy się ze specyfiką danej działalności i jej branży.

2

Wnikamy w struktury działalności podmiotów powiązanych.

3

Dokonujemy analizy pełnionych funkcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

4

Analizujemy zasadność ponoszonych kosztów przez podmioty powiązane.

5

Weryfikujemy posiadaną przez podmioty dokumentację dowodową.

6

Określamy rynkowość świadczonych usług.

7

Przygotowujemy politykę cen transferowych.

8

Opracowujemy zasady przygotowania dokumentacji cen transferowych.

9

Przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania.

Nasza oferta

Dokumentacja cen transferowych

 • weryfikacja posiadanych dokumentacji podatkowych
 • aktualizacja posiadanych dokumentacji podatkowych
 • przygotowanie dokumentacji lokalnej (tzw. Local File)
 • przygotowanie dokumentacji grupowej (tzw. Master File)
 • doradztwo w zakresie przygotowywania uproszczonych sprawozdań CIT-TP

Spółki osobowe

 • doradztwo i sporządzanie umów spółek osobowych
 • weryfikacja obowiązku posiadania dokumentacji podatkowej
 • przygotowanie dokumentacji podatkowej dla umów spółek osobowych

Analiza porównawcza

m.in.

 • najmu
 • usług zarządzania
 • pożyczek i gwarancji
 • licencji
 • produkcji kontraktowej
 • dystrybucji towarów

Wybrane projekty

Przykłady kompleksowych i bezpiecznych rozwiązań, które wypracowaliśmy dla Naszych Klientów

Podział zysku przy realizacji wspólnych projektów

Przy umowach o zarządzanie projektem bardzo istotne jest dobre uzasadnienie wybranego podziału zysku wynikającego z jego rozliczenia. Bez odpowiedniego doradztwa czasem jest to bardzo trudne.

Produkcja kontraktowa

Gdy w grupie spółek jedna zajmuje się sprzedażą posiadanych towarów gotowych, a kilka innych odpowiedzialnych jest za ich linie produkcyjne pojawia się problem rynkowej ceny sprzedaży wewnątrz grupy.

Rynkowe odsetki od pożyczek

Odsetki od pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi budzą wiele kontrowersji. Wypracowaliśmy wzór dzięki któremu takie transakcje są bezpieczne!

Nieodpłatne poręczenia i gwarancje

Nie rzadko zdarza się, że podmioty powiązane udzielają sobie nieodpłatnych poręczeń czy gwarancji. Aby uwiarygodnić rynkowość tych transakcji trzeba z głową stworzyć odpowiednią strategię gospodarczą.

Management fees

Analiza stosowanych zasad rozliczeń z tytułu usług koncernowych jest bardzo istotna szczególne uwzględniając zainteresowanie organów kontrolnych tym obszarem. Proponujemy kompleksowe rozwiązania i przygotowujemy dokumentację dającą poczucie bezpieczeństwa.

Dzierżawa nieruchomości

Świadczenie usług najmu czy dzierżawy nieruchomości pomiędzy podmiotami powiązanymi są dość popularnym zjawiskiem. Warto mieć świadomość, że obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych może dotyczyć także wspólników spółek.