Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Zastanawiasz się co złożyć do urzędu skarbowego w zakresie cen transferowych? Sprawdź jak sporządzić i w jakim terminie złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Sprawdź jak wygląda nowy wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Czy zdajesz sobie sprawę jak rozszerzono jego treść od 1 stycznia 2019 r. i jakie konsekwencje się z tym wiążą?

TPR-C/TPR-P jako następcy CIT-TP/PIT-TP

Raportowanie o cenach transferowych w 2020 r. na formularzach TPR-C/TPR-P. Sprawdź, jak wypełnić obowiązek sprawozdawczy za 2019 r. i jak zmienił się PIT/CIT-TP. Czy wiesz jakie dodatkowe informacje należy złożyć do szefa KAS?

Dokumentacja cen transferowych a nieodpłatne poręczenie

Zwyczajowe rozumienie transakcji wiąże się z odpłatnością. Mogłoby się więc wydawać, że nieodpłatne poręczenie nie będzie transakcją i tym samym nie będzie podlegać obowiązkowi udokumentowania. Zgodnie z nową definicją transakcji i jej ceny może jednak podlegać obowiązkowi dokumentowania. Sprawdź kiedy!

Dokumentacja cen transferowych za 2018 r. – czy wiesz kiedy i jak ją przygotować?

Termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych upływa 30 września 2019 r. Sprawdź,kiedy i na jakich zasadach wypełnić ustawowy obowiązek w terminie!

Wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych 2018

W oświadczeniu o posiadaniu dokumentacji podatkowej należy uwzględnić nowe terminy wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów! Ważne jest więc dostosowanie jego treści do momentu złożenia do urzędu skarbowego! We wrześniu sprawozdania finansowe powinny być już zatwierdzone!

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych został odroczony!

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, zgodnie z którym zostały wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP.

Od kiedy obowiązuje zasada tworzenia dokumentacji cen transferowych przez 2 lata?

W 2017 roku został wprowadzony obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych przez 2 kolejne lata mimo, że tylko w stosunku do pierwszego roku podatnicy przekraczają próg przychodów lub kosztów. Sprawdź czy Ty też masz taki obowiązek!

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych może zostać odroczony

Ministerstwo Finansów wydało oficjalny komunikat informujący o trwających pracach nad wydłużeniem terminu na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP

Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – wzór

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przygotować oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych? Zapoznaj się z naszym artykułem. Przygotowaliśmy dla Ciebie wzór oświadczenia!

FIZ podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych

Organy podatkowe różnie podchodziły do tego czy między Funduszem a jego uczestnikami istnieją takie relacje, które implikują obowiązki w zakresie cen transferowych. Obecnie upowszechnia się stanowisko, że uczestnicy (posiadacze certyfikatów inwestycyjnych) FIZ biorą udział w kontroli tego podmiotu.

Metody kalkulacji cen transferowych

Organy kontroli skarbowej w celu ustalenia rynkowej ceny transferowej pomiędzy podmiotami powiązanymi zobowiązane są stosować metody kalkulacji cen transferowych wskazane w ustawach podatkowych. Sprawdź jakie to metody i dla jakich transakcji stosuje się poszczególne z nich!

Progi obowiązków dokumentacyjnych

Progi obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych są bardzo istotne, aby poprawnie określić jakie czynności powinny podjąć podmioty powiązane. Zależą one od wielkości przychodów lub kosztów podatnika. Sprawdź jakie obowiązki wiążą się z przekroczeniem konkretnych limitów!

Dokumentacja cen transferowych w spółkach osobowych

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych przez spółki osobowe ciąży na jej wspólnikach, a nie bezpośrednio na spółce. Sprawdź kiedy będziesz zobowiązany przygotować dokumentacje dla swojej spółki osobowej!

Podmioty powiązane – czyli jakie?

Dla celów zweryfikowania obowiązków przygotowania dokumentacji cen transferowych pierwszym krokiem jest określenie, czy pomioty dokonujące transakcji są podmiotami powiązanymi. Mimo, że pojęcie to może wydawać się oczywiste, w praktyce powstaje szereg wątpliwości z nim związanych.

Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi uzależniony jest od wysokości osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów. Sprawdź jak poprawnie je wyliczyć!